Nabídka služeb

ODVOZ A LIKVIDACE 

ODPADŮ

Odvoz a likvidace suti

Odvoz a likvidace zeminy
Odvoz a likvidace stavebních odpadů
Odvoz a likvidace komunálního odpadu

Objednat kontejner

DODÁVKY SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Dovoz písku
Dovoz štěrku
Dovoz kačírku

Objednat

ZEMNÍ PRÁCE

Rovnání terénu 
Vykopání základů a bazénů 
Odvoz a likvidace zeminy

Objednat

VYKLÍZENÍ

sklepů
pozemků
kanceláří
bytů apod.

Objednat