Nabídka služeb

ODVOZ A LIKVIDACE 

ODPADŮ NA SMLUVENÉ SKLÁDCE

Odvoz sutě

Odvoz zeminy

Přistavení kontejnerů

Odvoz stavebních odpadů

Odvoz komunálního odpadu

Objednat kontejner

DODÁVKY SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Dovoz písku
Dovoz štěrku
Dovoz kačírku

Objednat

ZEMNÍ PRÁCE

Rovnání terénu 
Vykopání základů a bazénů 
Odvoz a likvidace zeminy

Objednat

VYKLÍZENÍ

sklepů
pozemků
kanceláří
bytů apod.

Objednat