NAŠE SLUŽBY

ODVOZ A LIKVIDACE 

ODPADŮ NA SMLUVENÉ SKLÁDCE

Odvoz sutě

Odvoz zeminy

Přistavení kontejnerů

Odvoz stavebních odpadů

Odvoz komunálního odpadu

DODÁVKY SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Dovoz písku

Dovoz štěrku

Dovoz kačírku

ZEMNÍ PRÁCE

Rovnání terénu 

Vykopání základů a bazénů 

Odvoz a likvidace zeminy

VYKLÍZENÍ

Sklepů

Pozemků

Kanceláří

Bytů apod.