KONTEJNERY VLČEK

přistavení kontejneru a doprava materiálu na stavbu


PŘISTAVENÍ KONTEJNERU

Sutě, betony

Výkopová zemina

Bioodpad (větve, tráva)

Stavební a směsný komunální odpad

VYKLÍZENÍ 

Byty

Sklepy

Garáže

Kanceláře

DOPRAVA MATERIÁLU

Štěrk, písek, beton, zemina (ornice)

Stavební materiály na stavbu ze stavebnin

Převozy strojů z půjčovny na stavbu a zpět (pojištění nákladu samozřejmostí)

BAGROVÁNÍ

Rovnání terénů

Demolice přístřešků a malých domků do výšky 3,2m a 4,6m délky

Bagrování základů, sklepů a bazénů do 2.9m

Bourací práce s 200 kg kladivem na betonový povrch

PÍSKOVIŠTĚ

Doprava písku s certifikací o nezávadnosti dle vyhlášky č.238/2011 Sb. do pískovišť

Možnost naložení původního písku do kontejneru a odvoz k ekologické likvidaci

Položení geotextilie na dno pískoviště proti prorůstání rostlin ŠTĚRKY - PÍSKY - BETONY - SUTĚ - ODPADY - BAGROVÁNÍ -PÍSKOVIŠTĚ