KONTEJNERY VLČEK

přistavení kontejneru a doprava materiálu na stavbu

PŘISTAVENÍ KONTEJNERU

Sutě, betony

Výkopová zemina

Bioodpad (větve, tráva)

Stavební a směsný komunální odpad

DOPRAVA MATERIÁLU

Štěrk, písek, beton

Stavební materiály na stavbu

Převozy strojů z půjčovny na stavbu a zpět

BAGROVÁNÍ

Rovnání terénů

Demolice přístřešků a malých domků

Bagrování základů, sklepů a bazénů do 2.5m

Bourací práce s 130 kg kladivem na betonový povrch

VYKLÍZENÍ 

Byty

Sklepy

Garáže

Kanceláře


ŠTĚRKY - PÍSKY - BETONY - SUTĚ - ODPADY - BAGROVÁNÍ